Lưu trữ

Posts Tagged ‘thủ thuật joomla’

JoomlaXTC Module – Virtuemart Advanced Drill Search

Search and Destroy low sales and search results with the most advanced search module for Virtuemart!

Search and Destroy low sales and search results with the most advanced search module for Virtuemart!

Search and Destroy low sales and search results with the most advanced search module for Virtuemart!

This module narrows down a users search with 3 drill down effect fields – Category – Manufacturer – and finally Product.  Your customer is taken directly to the product page after selecting the last product field!  A must for any shopping cart with 100’s of products! Xem chi tiết…

Advertisements

Sử dụng Artio JoomSEF tạo liên kết thân thiện cho Joomla 1.5.x

joomla-1-5-stableArtio JoomSEF là 1 compenent tương tự như Sh404sef, chức năng là dùng để tối ưu hóa đường link của joomla, làm cho website thân thiện hơn với các máy tìm kiếm. Xem chi tiết…

Tăng Tốc Cho Joomla 1.5x

JoomlaFrontpage350Tối ưu Template.
Bật tính năng nén thông tin bằng GZip
Hạn chế sử dụng các Component/Module
Hạn chế sử dụng các tính năng thống kê
Lựa chọn đúng công cụ SEO/SEF
Bật tính năng cache của hệ thống
Loại bỏ các truy vấn tồi
Tránh xa việc bắc cầu (Bridge)
Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Xem chi tiết…