Trang chủ > Linux, Server & Security, WHM & Cpanel > Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

Để đảm bảo an toàn cho các file và thư mục trong Joomla!, tránh sự nhóm ngó của các hacker thì một trong các yêu cầu quan trọng và phải luôn lưu ý đó là CHMOD cho đúng.
Thông thường chúng ta cần thiết lập CHMOD 755 cho các thư mục và CHMOD 644 cho các file.
CHMOD là gì? CHMOD= 755 là gì? CHMOD = 644 là gì?

CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau:

 • “Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
 • “Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w“, và được biểu diễn bằng số 2
 • “Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1

CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:

 • Owner” – chủ sở hữu của file/thư mục,
 • Group” – Nhóm mà Owner là thành viên,
 • Public / Others/ Everybody“: những người còn lại.
Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục

Lưu ý: Khái niệm CHMOD không tồn tại trên hệ thống Windows, mà chỉ có trên các hệ thống Unix/Linux

CHMOD = 755 cho các thư mục có nghĩa là:

 • 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);
 • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
 • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục

CHMOD = 644 cho các tệp (file) có nghĩa là:

 • 6 = 4 + 2 + 0 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc tệp (read); chỉnh sửa tệp (write)
 • 4 = 4 + 0 + 0 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc tệp (read)
 • 4 = 4 + 0 + 0 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc tệp (read)

CHMOD 644 (rw- r– r–) cho file

CMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng một file PHP

Tạo một file “chmod.php” nằm trong thư mục mà bạn cần CHMOD cho toàn bộ các file, thư mục bên trong nó với nội dung như sau:
<?php

system(’find . -type d -exec chmod 755 {} \; 2>&1′);
system(’find . -type f -exec chmod 644 {} \; 2>&1′);

echo(”\n\nComplete!”);

?> Sau đó thực thi các dòng lệnh trên bằng cách mở link tới file này. VD:
http://vinaora.com/joomla/chmod.php
CHMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng dòng lệnh

Nếu bạn là người quản trị server hoặc có thể thực thi dòng lệnh thông qua SSH thì trước tiên bạn cần chuyển đến thư mục Joomla bằng lệnh “cd” (change directory), sau đó bạn có thể dùng các lệnh sau:
find . -type d -exec chmod 755 {} \; // dùng để CHMOD cho các thư mục
find . -type f -exec chmod 644 {} \; // dùng để CHMOD cho các file hoặc
find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775 // dùng để CHMOD cho các thư mục
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664 // dùng để CHMOD cho các file hoặc
chmod -R 755 ./* // dùng để CHMOD tất cả các thư mục và file
find . -type f -exec chmod 644 {} \; // dùng để CHMOD cho các file CHMOD bằng các trình quản lý file như “File Manager”, “FileZilla”…

Đối với FileZilla:

 • Chọn”Recurse into subdirectories” để áp dụng thao tác CHMOD cho cả các thư mục con
 • Chọn “Apply to all files and directories” để áp dụng thao tác CHMOD cho tất cả các file và thư mục
 • Chọn “Apply to files only” để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các file
 • Chọn “Apply to directories only” để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các thư mục

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng FileZilla
CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng “File Manager” 

Advertisements
 1. Không có bình luận
 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: