Trang chủ > 03. Joomla, Joomla Templates > All 66 Joomla 1.0 And Joomla 1.5 QuickStart Templates

All 66 Joomla 1.0 And Joomla 1.5 QuickStart Templates

joomla-logo_320x81List of all templates:

Joomla 1.0.XX Templates
– JoomlArt – JA Archenar
– JoomlArt – JA Barite
– JoomlArt – JA Corona
– JoomlArt – JA Dravity
– JoomlArt – JA Drimia
– JoomlArt – JA Edenite
– JoomlArt – JA Erica
– JoomlArt – JA Fa6us
– JoomlArt – JA Fedora
– JoomlArt – JA Galena
– JoomlArt – JA Genista
– JoomlArt – JA Hedera
– JoomlArt – JA Larix
– JoomlArt – JA Pariiti

– JoomlArt – JA Quillaja
– JoomlArt – JA Teline II
– JoomlaShack – JS Jamba
– RocketTheme – RT BentoBox
– RocketTheme – RT ColorMatic
– RocketTheme – RT DarkMatter
– RocketTheme – RT Elemental
– RocketTheme – RT Equinox
– RocketTheme – RT Firenzie
– RocketTheme – RT Media Mogul
– RocketTheme – RT Populus
– RocketTheme – RT Replicant
– RocketTheme – RT Simplix
– RocketTheme – RT Sporticus
– RocketTheme – RT Synapse
– RocketTheme – RT The Hive Mind
– RocketTheme – RT Versatility II Rokstar
– RocketTheme – RT Versatility III
– RocketTheme – RT Vortex
– TemplatePlazza – TP Classified Plazza
– TemplatePlazza – TP Gaming Plazza
– TemplatePlazza – TP Property Plazza
– TemplatePlazza – TP Times Plazza
– YouJoomla – YJ Elegance
– YouJoomla – YJ Equalizer
– YouJoomla – YJ Solutions

Total Templates With Joomla 1.0.XX Installation: 40

Joomla 1.5.XX Templates
– JoomlArt – JA Antares
– JoomlArt – JA Barite
– JoomlArt – JA Corona
– JoomlArt – JA Dravity
– JoomlArt – JA Edenite
– JoomlArt – JA Erica
– JoomlArt – JA Fa6us
– JoomlArt – JA Fedora
– JoomlArt – JA Galena
– JoomlArt – JA Genista
– JoomlArt – JA Hedera
– JoomlArt – JA Helio
– JoomlArt – JA Justicia
– JoomlArt – JA Kruger
– JoomlArt – JA Larix
– JoomlArt – JA Mageia
– JoomlArt – JA Rochea
– JoomlArt – JA Sargas
– JoomlArt – JA Teline
– JoomlArt – JA Villadi
– JoomlArt – JA Xenia II Gamer
– JoomlArt – JA Xenia II Shopping
– JoomlArt – JA Zebrina
– RocketTheme – RT Populus
– RocketTheme – RT Synapse
– YouJoomla – YJ News Line

Total Templates With Joomla 1.5.XX Installation: 26

Joomla 1.0.XX Templates

JoomlArt – JA Archenar
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112853707/ja_archenar.rar

JoomlArt – JA Barite
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104440762/ja_barite.rar

JoomlArt – JA Corona
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112855839/ja_corona.rar

JoomlArt – JA Dravity
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112859972/ja_dravity.rar

JoomlArt – JA Edenite
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112863196/ja_edenite.rar

JoomlArt – JA Drimia
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104442651/ja_drimia.rar

JoomlArt – JA Erica
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104444359/ja_erica.rar

JoomlArt – JA Fa6us
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/114044097/ja_fa6us.rar

JoomlArt – JA Fedora
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112933424/ja_fedora.rar

JoomlArt – JA Galena
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121628873/ja_galena.rar

JoomlArt – JA Genista
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104580671/ja_genista.rar

JoomlArt – JA Hedera
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104586274/ja_hedera.rar

JoomlArt – JA Larix
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112945930/ja_larix.rar

JoomlArt – JA Pariiti
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112963219/ja_pariiti.rar

JoomlArt – JA Quillaja
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/114033699/ja_quillaja.rar

JoomlArt – JA Teline II
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/114039543/ja_teline_ii.rar

JoomlaShack – JS Jamba
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121646973/js_jamba.rar

RocketTheme – RT BentoBox
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104594001/rt_bentobox.rar

RocketTheme – RT ColorMatic
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104669113/rt_colormatic.rar

RocketTheme – RT DarkMatter
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104767555/rt_darkmatter.rar

RocketTheme – RT Elemental
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104867817/rt_elemental.rar

RocketTheme – RT Equinox
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/104921077/rt_equinox.rar

RocketTheme – RT Firenzie
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/105140051/rt_firenzie.rar

RocketTheme – RT Media Mogul
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121652694/rt_media_mogul.rar

RocketTheme – RT Populus
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121662393/rt_populus.rar

RocketTheme – RT Replicant
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/105240561/rt_replicant.rar

RocketTheme – RT Simplix
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/105246536/rt_simplix.rar

RocketTheme – RT Synapse
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107556313/rt_synapse.rar

RocketTheme – RT The Hive Mind
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107563039/rt_the_hive_mind.rar

RocketTheme – RT Sporticus
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/105647356/rt_sporticus.rar

RocketTheme – RT Versatility II Rokstar
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/105999882/rt_versatility_ii_rokstar.rar

RocketTheme – RT Versatility III
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/106006170/rt_versatility_iii.rar

RocketTheme – RT Vortex
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/106021912/rt_vortex.rar

TemplatePlazza – TP Classified Plazza
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112974445/tp_classified_plazza.rar

TemplatePlazza – TP Gaming Plazza
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107645127/tp_gaming_plazza.rar

TemplatePlazza – TP Property Plazza
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121668078/tp_property_plazza.rar

TemplatePlazza – TP Times Plazza
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107681633/tp_times_plazza.rar

YouJoomla – YJ Elegance
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107688093/yj_elegance.rar

YouJoomla – YJ Equalizer
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/114041449/yj_equalizer.rar

YouJoomla – YJ Solutions
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107692659/yj_solutions.rar

Joomla 1.5.XX Templates

JoomlArt – JA Antares
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121643627/ja_antares.rar

JoomlArt – JA Barite
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112984111/ja_barite.rar

JoomlArt – JA Corona
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/106024790/ja_corona.rar

JoomlArt – JA Dravity
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/106089110/ja_dravity.rar

JoomlArt – JA Edenite
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/106097216/ja_edenite.rar

JoomlArt – JA Erica
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/112994399/ja_erica.rar

JoomlArt – JA Fa6us
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/114047820/ja_fa6us.rar

JoomlArt – JA Fedora
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113013432/ja_fedora.rar

JoomlArt – JA Galena
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121677076/ja_galena.rar

JoomlArt – JA Genista
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113090722/ja_genista.rar

JoomlArt – JA Hedera
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113095199/ja_hedera.rar

JoomlArt – JA Helio
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/121689067/ja_helio.rar

JoomlArt – JA Justicia
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113098760/ja_justicia.rar

JoomlArt – JA Kruger
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113102774/ja_kruger.rar

JoomlArt – JA Larix
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113107217/ja_larix.rar

JoomlArt – JA Mageia
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107706365/ja_mageia.rar

JoomlArt – JA Rochea
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107761675/ja_rochea.rar

JoomlArt – JA Sargas
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/107774316/ja_sargas.rar

JoomlArt – JA Teline
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/106108044/ja_teline.rar

JoomlArt – JA Villadi
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113111611/ja_villadi.rar

JoomlArt – JA Xenia II Gamer
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113115784/ja_xenia_ii_gamer.rar

JoomlArt – JA Xenia II Shopping
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113120040/ja_xenia_ii_shopping.rar

JoomlArt – JA Zebrina
Image

Code:
http://rapidshare.com/files/113123234/ja_zebrina.rar

RocketTheme – RT Populus
Image

Code:
http://www.megaupload.com/?d=QBX0IPVG

RocketTheme – RT Synapse
Image

Code:
http://hotfile.com/dl/9216117/4e433a9/rt_populus_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html

http://www.megaupload.com/?d=6FN023X6

YouJoomla – News Line
Image

Code:
http://hotfile.com/dl/9215579/a0f2f35/yj_news_line_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html

http://www.megaupload.com/?d=KNDWUJ9C

Advertisements
 1. 29/08/2009 lúc 1:13 sáng

  Bạn ơi! mình dow file RocketTheme – RT Populus rùi mà ko có pass winra. Bạn gửi pass cho mình qua mail dc ko? Thanks

 2. 30/12/2009 lúc 5:57 chiều

  What are the requirements to run Joomla! 1.5?

 3. Nguyen Thanh Xuan
  19/03/2010 lúc 4:20 chiều

  Pass ne:zimex42

 4. hoa
  08/05/2010 lúc 10:49 chiều

  sao ko co pass vay????

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: