Trang chủ > 07. Mã nguồn & Giao diện, Scripts Null > 131 Scripts PHP tuyệt vời cho các anh em phát triển web

131 Scripts PHP tuyệt vời cho các anh em phát triển web

Tổng hợp Scripts hay cho anh em!Sưu tầm rất nhiều Scripts ứng dụng tuyệt vời vào các dự  án web của các webmaster. Các bạn có thể lựa chọn download về tham khảo hay sử dụng với mục đích của mình mình và nhớ cảm ơn thietkewebvnn.wordpress.com một tiếng để ủng hộ tinh thần nha.

Image
Script Pack 1 (6.18 MB)
1) Imageshack.us – Clone Site (nulled).rar [0.2 MB]
2) Nulled Proxy Script – Zelune PHP.rar [0.5 MB]
3) Paid Modeling Pro.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
4) Alstrasoft_Efriends_V4.21.zip [0.9 MB]
5) Men’s Health.- Complete Site Script.rar [3.9 MB]
6) MLM Cash Randomizer.- Complete Site Script.rar [1.1 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9136723/2b9c597/Script_Pack_1_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=SLL1T7G5
 3. Ziddu:

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Image

Script Pack 2 (9.1 MB)
7) AlstraSoft Anti-Spam v2.1.rar [0.57 MB]
8) Whatismyip.com – Clone Site (nulled).rar [0.24 MB]
9) Webtools Portal.- Complete Site Script.rar [0.37 MB]
10) VShare.YouTube – Clone Site (nulled).rar [1.6 MB]
11) Pay Per Click – SoftBiz Nulled.rar [0.21 MB]
12) MySpace Gold 8 – Clone Site (nulled).rar [4.5 MB]
13) Personals Service.- Complete Site Script.rar [0.44 MB]
+ Headers [1.8 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9179711/5f1a992/Script_Pack_2_-_N-Conscript.thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=GV9260NL
 3. Ziddu:

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 3 (9.5 MB)
14) Xdrive.com – Clone Site (nulled).rar [0.8 MB]
15) Alstrasoft_Adtracker_Pro_V1[1].0.zip [0.1 MB]
16) Scripts Store.- Complete Site Script.rar [8.5 MB]
17) Rapidsendit.com – Clone Site (nulled).rar [0.1 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9179836/315c640/Script_Pack_3_-_N-Conscript.thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=CRGFYEQB
Password: thietkewebvnn.wordpress.com
—————————————–
Script Pack 4 (5.8 MB)
18) PHP Autosurf – Full Nulled Script.rar [0.03 MB]
19) PrismoTube – 1.4 – Nulled.rar [0.7 MB]
20) PHP Random Popup Script.rar [0.05 MB]
21) Travel Portal.- Complete Site Script.rar [0.33 MB]
22) alstrasoft_template_seller_pro_v3.21.rar [0.5 MB]
23) PTC Invest – Nulled Script PHP.RAR [0.01 MB]
24) Savefile.com – Clone Site (nulled).rar [0.6 MB]
25) Resume Hosting.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
26) Reminder Goals Management.- Complete Site Script.rar [0.08 MB]
27) Recipe’s Service.- Complete Site Script.rar [0.4 MB]
28) Real Estate Website.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
29) Submission Service.- Complete Site Script.rar [1.4 MB]
30) Topsite Service.- Complete Site Script.rar [0.08 MB]
31) Alstrasoft_Affilate_Network_Pro.rar [1.3 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9179975/7c72bb1/Script_Pack_4_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=KMYLR280
Password: thietkewebvnn.wordpress.com
—————————————–
Script Pack 5 (5.48 MB)
32) Alstrasoft_Epay_Pro_V2.0.zip [0.7 MB]
33) Text Link Exchange – Complete Site Script.rar [0.1 MB]
34) Review Website.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
35) Revenue Pilot Portal.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
36) Alstrasoft.Template.Seller.Pro.V3.21.(Nullified.By.Wdyl).zip [0.5 MB]
37) AlstraSoft.Efriends.v4.96.NULLED.MAFiASCRiPTS.rar [1.37 MB]
38) Alstrasoft_Anti-Spam_V2.1.061505.rar [0.1 MB]
39) Alstrasoft.Autoresponder.Pro.V2.0-spk100.zip [0.3 MB]
40) SexyTube – Nulled Script Full Version.rar [0.6 MB]
41) Alstrasoft_Template_Seller_Pro_V3.25.zip [0.5 MB]
42) Search Feed Portal.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
43) Alstrasoft_Live_Support_V1.21.zip [0.1 MB]
44) Alstrasoft.Keyword.Suggestion.Tool.Pro.rar [0.3 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9180130/776dbe0/Script_Pack_5_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=F937OHC5
Password: thietkewebvnn.wordpress.com
—————————————–
Script Pack 6 (5.8 MB)
45) Datacrypt.- Complete Site Script.rar [3 MB]
46) Xdrive.com – Clone Site (nulled).rar [0.8 MB]
47) Digg.com – Clone Site (nulled).rar [0.8 MB]
48) W-Script – Wallpaper PHP Script Nulled.rar [1.1 MB]
49) Alstrasoft_Adtracker_Pro_V1.0.zip [0.1 MB]
Download:
 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9180254/8327fda/Script_Pack_6_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload http://www.megaupload.com/?d=SZNQ17HR
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 7 (5.6 MB)
50) Anonym.to – Clone Site (nulled).rar [3 KB]
51) Alstrasoft_E-Friends_V3.0_Wst.zip [0.8 MB]
52) Rapidshare.de – Clone Site (nulled).rar [56 KB]
53) Rapidsendit.com – Clone Site (nulled).rar [65 KB]
54) AdRevenue.v2.0.PHP.NULLED.rar [0.5 MB]
55) Yousendit.com – Clone Site (nulled).rar [0.1 MB]
56) Tinyurl . com – Clone Site (nulled).rar [0.3 MB]
57) ABC Advertise version 1.0.rar [17 KB]
58) E-pay – Full Site.rar [0.8 MB]
59) Youtube.com – Clone Site (nulled).rar [1.3 MB]
60) Whatismyip.com – Clone Site (nulled).rar [24 KB]
61) Imageshack.us – Clone Site (nulled).rar [0.3 MB]
62) Google – Clone Site (nulled).rar [1.1 MB]

Download:

 1. Hotfile:http://hotfile.com/dl/9180585/589aa15/Script_Pack_7_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload:http://www.megaupload.com/?d=8NBI1EFF

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 8 (5.7 MB)
63) B u x.to – Clone Site (nulled).rar [98 KB]
64) Alstrasoft_Geo-Redirect_Pro_V1.02.zip [0.1 MB]
65) Alstrasoft.Epay.Pro.V2.0.Php-Wst.rar 450 065kb [0.4 MB]
66) AlstraSoft.Autoresponder.Pro.v2.01.PHP.NULL-WDYL.rar [1.6 MB]
67) Alstrasoft_link_directory_v1.0.2.rar [0.1 MB]
68) HYIP Monitor [hyipmonitor.com] – Complete Site Script.zip [0.2 MB]
69) Hosting Service.- Complete Site Script.rar [3.1 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9180894/bf89879/Script_Pack_8_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=68W3L1FP

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 9 (6.01 MB)
70) Alstrasoft_Domain_Sponsors_Pro_V2.1.zip [0.4 MB]
71) Anonym.to – Clone Site (nulled).rar [3.3 KB]
72) Adquick 2.03 – Complete Site Script.zip [1.1 MB]
73) Affiliate Directory – Complete Site Script.rar [0.1 MB]
74) Auction Website – Complete Site Script.rar [0.2 MB]
75) Aurora GPT Nulled 4.0.1.rar [0.6 MB]
76) Automall.- Complete Site Script.rar [0.4 MB]
77) Casino.- Complete Site Script.rar [0.6 MB]
78) Classifieds.- Complete Site Script.rar [0.2 MB]
79) Clickbank Marketplace.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
80) Download Store.- Complete Site Script.rar [62 KB]
81) eBooks.- Complete Site Script.rar [0.2 MB]
82) Favicon Generator.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
83) Gaming Directory – Complete Site Script.rar [0.1 MB]
84) Home Business Directory.- Complete Site Script. [0.1 MB]
85) Hot Or Not.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
86) HYIP Manager Pro Decoded + 10 Templates.rar [0.8 MB]

Download:

 1. Hotfile:http://hotfile.com/dl/9181062/650f59b/Script_Pack_9_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload:http://www.megaupload.com/?d=W90ZX2B8

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–
Script Pack 10 (10.4 MB)
87) PHP AdText.rar [5.4 KB]
88) Image Hosting.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
89) Link Directory.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
90) MLM Cash Randomizer.- Complete Site Script.rar [1.1 MB]
91) Paid To Click (PTC).- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
92) Real Estate Website.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
93) Review Website.- Complete Site Script.rar [0.1 MB]
94) Scripts Store.- Complete Site Script.rar [8.3 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9181772/8442d3a/Script_Pack_10_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=40O19KJS

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 11 (5.8 MB)
95) Software Index.- Complete Site Script.rar [0.2 MB]
96) Toolbar Sales – Complete Site Script.rar [0.2 MB]
97) Topsite Service.- Complete Site Script.rar [81 KB]
98) Travel Portal.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
99) Website Templates – Complete Site Script.rar [0.3 MB]
100) Webtools Portal.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
101) Alstrasoft Link Directory v1.0.2.rar [0.1 MB]
102) Adquick 2.03 – Complete Site Script.zip [1.1 MB]
103) UploadGalaxy.com – Clone Site (nulled).rar [1.8 MB]
104) VidiScript v.0.4.8 – Full Version Nulled.rar [1.3 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9182010/464f83c/Script_Pack_11_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=DP8L4Z7U

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 12 (7.3 MB)
105) Hot Or Not.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
106) IPB 2.3.6 Nulled + MinervaSEO Installed.rar [4.9 MB]
107) UYonja – Clone Site (nulled).rar [0.4 MB]
108) Traffic Service.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
109) Youtube.com – Clone Site (nulled).rar [1.3 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9182225/ea43898/Script_Pack_12_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=8TK1RJ1N

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

—————————————–

Script Pack 13 (5.6 MB)
110) alstrasoft_autoresponder_pro_v2.01.rar [0.3 MB]
111) Banner Exchange.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
112) Career Service.- Complete Site Script.rar [0.4 MB]
113) Domain Registration.- Complete Site Script.rar [0.3 MB]
114) Domain Appraisal.- Complete Site Script.rar [4.0 MB]

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9182435/e928193/Script_Pack_13_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=XURDRT30

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Advertisements
 1. 22/12/2009 lúc 12:24 chiều

  nice share brother..

 2. 27/12/2009 lúc 8:28 sáng

  Thanks Brother for your share, nice info, and so usefull for me..
  script mlm gratis

 3. 29/01/2010 lúc 7:06 chiều

  Thanks Brother for your share, nice info, and so usefull for me..
  script mlm,script binary

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: